Uitleg bij het alternatief leerlingrapport

Tijdens de tien-minutengesprekken ontvangen ouders een alternatief leerlingrapport, waarop de uitslagen van het Cito-leerlingvolgsysteem staan. Deze gegevens staan in een grafiek en een tabel vermeld:

grafiek alternatief leerlingrapport

Verschillende scores

Op het alternatief leerlingrapport staan verschillende scores genoemd. Deze scores worden hieronder kort uitgelegd.

  • Toetsscore (staat in de tabel, niet in de grafiek): Het aantal goedgemaakte opdrachten in de toets.
  • I t/m V- scores (staat in de tabel, niet in de grafiek): Het resultaat van jullie kind, wordt vergeleken met alle leerlingen van dezelfde leeftijdsgroep in Nederland, een vergelijking dus met het landelijk gemiddelde.

cito niveaus

  • Vaardigheidsscore (staat in de tabel en in de grafiek): Alle Cito-toetsen, van groep 1 tot en met groep 8, zijn verschillend. De moeilijkheidsgraad wordt geleidelijk opgevoerd. Voor elke toets geldt dat de daarop behaalde toetsscore (aantal goed) wordt omgezet naar een score op één en dezelfde schaal, de vaardigheidsschaal. Deze schaal loopt dus op van groep 1 naar 2 en van groep 3 naar groep 8. Een score op deze schaal wordt de vaardigheidsscore genoemd.
  • Functioneringsniveau: Het functioneringsniveau is gekoppeld aan een groep en aan een toetsmoment en wordt afgeleid van de vaardigheidsscore. De eerste letter van het functioneringsniveau staat voor het moment in het schooljaar dat de toets is afgenomen. De letter M staat voor midden van het schooljaar en de letter E staat voor eind van het schooljaar. Het tweede deel van het functioneringsniveau is een cijfer en deze staat voor de groep. Bijvoorbeeld: een functioneringsniveau van M5 betekent dat jullie kind de lesstof van dat vak tot en met midden groep 5 beheerst. Hier moet wel de kanttekening bij worden geplaatst dat als jullie kind voorloopt, dit betekent dat inzichtelijk gezien jullie kind, met de gebruikelijke instructie, de lesstof van midden groep 5 aan zou kunnen.
De grafiek

In de grafiek staat op de verticale lijn de vaardigheidsscore en op de horizontale lijn de tijd weergegeven in maanden. De grafiek zelf is verdeeld in vlakken door horizontale lijnen en dat zijn de verschillende functioneringsniveaus per groep. De punten in de grafieklijn geven het toetsmoment weer, bijv. E3 (de toets, die eind groep 3 afgenomen wordt).

 

Heb je vragen over deze uitleg of over de scores van je kind? Kom gerust even langs!