Onze beleidsvoornemens voor vier jaar staan beschreven in een schoolplan. In dit schoolplan staan de ambities t.a.v. de verdere ontwikkeling van verschillende onderwerpen beschreven. Het gaat hierbij om de ambities t.a.v.

  • Basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen) en didactisch handelen
  • Totaalontwikkeling
  • 21ste eeuwse vaardigheden
  • Samenwerken met de omgeving.

Deze onderwerpen komen, verspreid over vier jaar, aan de orde. Het schoolplan sluit aan op het Strategisch beleidsplan van de Stichting Keender.

Het schoolplan 2019-2023 is hier te lezen.