Over School

De Petrusschool is een school, waar we samen trots op mogen zijn.

  • Een school met veel betrokken mensen: leerlingen, leerkrachten, ouders en vrijwilligers.
  • Een school waar kinderen graag naartoe gaan.
  • Een school waar goed onderwijs gegeven wordt.
  • Een school waar ook resultaten zichtbaar zijn.
  • Een school die midden in het dorp staat.
  • Een school in een mooi gebouw en met moderne materialen.

 

Samen werken aan de toekomst!

Onze visie is:
We willen een school zijn, waar ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We bieden ondersteuning waar het moet en laten kinderen zelfstandig waar het kan.
We willen kinderen laten groeien op zowel sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch als creatief vlak. Dit gebeurt in een sfeer van respect, veiligheid en geborgenheid, samen met onze leerlingen en hun ouders.