De school gaat weer open!

RedactieGeen categorie

Vanaf a.s. maandag mogen we weer allemaal naar school. Heel fijn!

Hiervoor moest een heleboel geregeld worden. In een uitgebreide nieuwsbrief is dit beschreven. Ook is een brief van Stichting Keender meegestuurd. Het onderstaande stukje delen wij graag ook hier met jullie.

Leerachterstanden of juist extra geleerd?

In de afgelopen weken hebben we veel kunnen lezen over leerachterstanden bij leerlingen. Als school zijn wij hier niet bang voor. Wij hebben gemerkt dat kinderen en ouders het thuisonderwijs op een zeer goede manier gevolgd hebben. Wat een inzet heeft iedereen getoond!

Natuurlijk kan het zijn, dat bepaalde kinderen een gedeelte van de lesstof niet opgepakt hebben. Dat geldt niet alleen voor de kinderen op onze school, maar voor alle kinderen in Nederland. En, laten we vooral niet de illusie hebben dat alle kinderen op school wel altijd alle lesstof in één keer meekrijgen en onthouden.

In de komende tijd zullen we zeker werken aan de evt. ontstane (kleine) hiaten. Dit geldt niet alleen voor dit schooljaar, maar ook voor de toekomst. Ook het voortgezet onderwijs zal de beginsituatie van de leerlingen gebruiken om hun lesprogramma, indien nodig, aan te passen.

Wij denken, dat leerlingen (en ook leerkrachten en ouders) in deze periode veel andere lessen hebben geleerd. Het gaat hierbij om belangrijke zaken, waar je in je verdere leven veel aan hebt. Denk bijv. aan: planmatig werken, flexibel omgaan met een nieuwe situatie, zelfstandig problemen oplossen, omgaan met uitgestelde aandacht, digitale vaardigheden, ervaren dat schermpjes niet zaligmakend zijn, genieten van kleine dingen in het leven, het belang van sociale contacten (en wat het met je doet als je deze mist), ervaren dat gezelligheid en vriendelijkheid thuis de allerbeste basis is, enz. enz.

Laten we vooral blij zijn met alles wat we de afgelopen tijd wel hebben kunnen doen. En bovenal, laten we samen gezond blijven!