Onderwijs
Nieuws
Kalender

MAAND ARCHIEF

Groepen

Binnen onze school wordt gewerkt in jaargroepen. Dit kunnen groepen van één leerjaar zijn, maar ook maken wij gebruik van combinatiegroepen.

In de kleuterperiode kiezen wij bewust voor combinatiegroepen van jongste en oudste kleuters. Door de aanwezigheid van verschillende leeftijden is er veel mogelijkheid tot het leren van en met elkaar. Voor de leerlingen is er op deze manier ruime mogelijkheid om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Ook in de hogere groepen kan er gewerkt worden met combinatiegroepen. Doordat de leerlingen geleerd wordt om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken, kunnen zij zelfstandig werken op de momenten dat de leerkracht instructie geeft aan de andere groep.

Zowel in enkele groepen als in combinatiegroepen komen wij zoveel mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de individuele leerling.

Bij de keuze voor het samenstellen van groepen, wordt rekening gehouden met diverse aspecten. Hierbij kun je denken aan o.a. groepsgrootte, mogelijkheid om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het welbevinden van leerlingen. Enkele weken voor het einde van het schooljaar krijgen ouders en leerlingen bericht over de groepsindeling van het volgende jaar.

CONTACT

Petrusschool
Bekkampstraat 49
7496 AH Hengevelde
Tel: 0547 - 33 34 20
Verstuur mail

facebookYouTube