Graag willen we met ouders samenwerken om te zorgen dat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Hiervoor is het van belang dat de informatievoorziening goed geregeld is. Om misverstanden te voorkomen, is de informatievoorziening aan gescheiden ouders hieronder vastgelegd.

Algemene informatie
Wij informeren ouders onder andere door middel van de schoolgids, website en brieven die mee naar huis gaan (b.v. de nieuwsbrief). Door gebruik te maken van e-mail sturen wij zoveel mogelijk informatie naar alle ouders. Beide ouders dienen hiervoor zelf hun mailadres door te geven aan de directie en groepsleerkracht.  De meeste algemene informatie is ook beschikbaar via de website van de school.

Informatie over het kind
Bij gescheiden ouders gaan we er, net als bij alle ouders, vanuit dat ouders samen kiezen voor een school en afspraken maken over wie het kind aanmeldt. Na aanmelding zal de ene ouder in de meeste gevallen verslag doen aan de andere ouder. Een goede communicatie tussen beide ouders en school zien wij als een prettige situatie voor iedereen. Indien mogelijk is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn bij de gesprekken waarvoor de ouders zijn uitgenodigd.

Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over het kind. Indien de communicatie tussen de beide ouders niet goed verloopt en de niet geïnformeerde ouder wenst geïnformeerd te worden, zal deze ouder een afspraak moeten maken met de directie van de school. Samen zal gekeken worden hoe het beste de betreffende ouder geïnformeerd kan worden. Binnen de stichting Keender is beleid opgesteld t.a.v. de informatievoorziening aan gescheiden ouders.

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan even contact op met de directie van de school.