Normaal gesproken organiseren we als school een inschrijfavond, waarbij we ook de school kunnen laten zien. Binnen de huidige richtlijnen die voor scholen gelden, is dit nu helaas niet mogelijk. Daarom hebben we de leerlingen van groep 8 gevraagd om de school in beeld te brengen. Dat hebben zij in deze filmpjes gedaan:

Als school vinden wij het contact met ouders erg belangrijk. Daarom is deze wijze van aanmelden ook anders dan we het eigenlijk zouden willen. Uiteraard doen we ons best om alle ouders en kinderen voor de start op school ook live een kijkje te laten nemen. We gaan er vanuit dat dit in het nieuwe schooljaar geen probleem zal zijn.

Om jullie kind aan te melden, kun je het aanmeldingsformulier invullen. Het ingevulde en ondertekende formulier mag in de brievenbus van school gestopt worden. Natuurlijk mag een oudere broer of zus of een ander schoolgaand kind het ook op school afgeven.

Wil je als ouder een (online) gesprek voordat jullie je kind aanmelden, dan kan dat uiteraard ook. Jullie kunnen hiervoor met Dineke Hek, directeur van de school, een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak kun je op maandag t/m donderdag bellen, tel. 0547-333420 of mailen naar d.hek@keender.nl.

Voor de schoolplanning is het belangrijk, dat alle aanmeldingen voor 1 mei a.s. binnen zijn.

Verdere informatie:

 

Leerlingen van een andere basisschool

Ouders die hun kind(eren) door verhuizing of om andere redenen tijdens hun basisschooltijd op de Petrusschool willen aanmelden, maken hiervoor een afspraak met de directie. Er volgt dan een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen ouders aangeven hoe de schoolloopbaan en ontwikkeling van hun kind(eren) tot nu toe verlopen is.

Na dit gesprek zal er contact worden opgenomen met de school van herkomst. Met behulp van deze gesprekken vormen we een beeld van de ontwikkeling van de leerling.

Alle verzamelde informatie wordt besproken in het team, waarna een afweging wordt gemaakt of wij aan de onderwijsbehoeften van deze leerling(en) kunnen voldoen.

Van leerlingen die afkomstig zijn van een andere basisschool en die bij ons worden ingeschreven ontvangen we, naast de uitschrijvingverklaring van de vorige school, een onderwijskundig rapport. Als zaken ons niet duidelijk zijn, nemen we contact op met de betreffende school, zodat een goede opvang op onze school bevorderd wordt.