Kind Centrum de Whee – locatie Albatros

Basisschool de Albatros en Kind Centrum de Whee werken nauw samen, dit in de driehoek met basisschool de Wiekslag. Er wordt met elkaar gewerkt aan de tot stand koming van een Integraal Kind Centrum, een zogenaamd IKC. Binnen dit IKC is er een aanbod voor kinderen van nul tot dertien jaar waarbij we met elkaar het beste uit ieder kind willen halen. Daarvoor sluiten we zoveel mogelijk aan op elkaars activiteiten en werken we aan een doorlopende leerlijn. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze partners van Jeugdgezondheidszorg(JGZ) Logopedie, Fysiotherapie, maatschappelijke werk etc.

De organisatie van Kind Centrum de Whee is in handen van Kinderopvang Hof van Twente. Met een vast team van pedagogisch medewerkers wordt de opvang verzorgd.
Bij Kind Centrum de Whee kennen we de volgende opvangvormen;

  • Kinderdagopvang, hele dag opvang voor 0-4 jaar op alle werkdagen tussen 7.30 en 18.00 uur
  • Peutergroep, halve dag opvang voor 2-4 jarigen op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 8.30 tot 11.30 uur
  • Combi-peutergroep, opvang voor 2-4 jarigen op maandag, dinsdag en donderdag de hele dag van 7.30 tot 18.00 uur en op woensdagmorgen van 7.30 tot 12.45 uur.
  • Dit in combinatie met een peutergroep aanbod van 8.30 tot 12.30 uur op de 4 ochtenden.
  • Buitenschoolse opvang, opvang voor 4 tot 13 jarigen, voor en na schooltijd van de beide scholen, dit is mogelijk vanaf 7.30 tot 18.00 uur.

Bij alle opvangvormen is vervroeging of verlenging mogelijk. Tevens incidentele of Flexibele afname van de opvang.

Op de website van www.kinderopvanghofvantwente.nl leest u meer informatie en kunt u uw kind aanmelden.

Vragen over de opvang kunnen tevens gesteld worden op school.

 

Marion van der Holst-(cluster)manager locatie Kind Centrum de Whee

Marion.vanderholst@kinderopvanghofvantwente.nl