Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en over een ander leert denken. Het gevolg hiervan is dat het kind minder last heeft van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.
Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.

De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag.
(zie ook www.kanjertraining.nl )

Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden kikker
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiekIk zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot
Dan doe ik niet mee
Ik gedraag me als een kanjer
Want ik ben een kanjer!

Wil je meer weten over de inhoud van de Kanjertraining? Dat lees je hier!
De verschillende gedragstypes staan hier.