De Kanjerafspraken horen bij bepaalde gedragstypes. Deze verschillende types worden hieronder uitgelegd.
 tijger 2 Als je de ander vertrouwt en anderen vertrouwen jou, als je steeds probeert anderen echt te helpen, ben je een Kanjer.
In de training wordt de Kanjer afgebeeld als een tijger, die een wit petje draagt.
pestvogel Pestgedrag en de baas spelen (intimideren) zien we overal waar mensen bij elkaar zijn, dus ook bij kinderen.
Maar we weten maar al te goed dat dit gedrag niet alleen vervelend is voor iemand die wordt gepest maar ook slecht is voor de ont­wikkeling van de pestkop.
In kanjertaal is een plager een pestvogel met een zwart petje.

 

 aap Soms zie je kinderen, die denken dat alles grappig is. Als er maar om ze wordt gelachen, denken ze dat ze leuk zijn.
Helaas is dat lang niet altijd het geval. Zelf lachen ze ook overal om, ze maken overal een lolletje van, ook als dat gaat ten koste van anderen en zichzelf.
Dit type noemen we het lachaapje. Hij heeft een rood petje op.

 

 konijn En dan zijn er bange mensen en bange kinderen, die niet voor zichzelf durven op te komen.
Die over zich laten lopen, die meedoen met een leider, ook als dat vervelend voor henzelf en voor anderen is.
Op zo’n moment gedraagt iemand zich als een bang konijntje. In de Kanjertraining zeggen we dat iemand dan een geel petje op heeft.

 

Natuurlijk is niemand een echte pestvogel of altijd een lachaapje of alleen maar een bang konijntje. We zien dat je beurtelings verschillende vormen van gedrag laat zien en gelukkig zien we in ieder kind heel vaak een echte Kanjer. Daarvan willen we kinderen bewust maken, want eigenlijk wil iedereen een echte Kanjer zijn.

Wil je meer weten over het doel van de Kanjertraining? Dat lees je hier!