Startposter 3
In het schooljaar 2007-2008 zijn we in de hele school gestart met een methodische aanpak om de kinderen te begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor hebben wij gekozen voor het gebruik van de Kanjertraining.

Training van leerkrachten
Alle leerkrachten volgden een opleiding voor de Kanjertraining, een methode om verbeterde leerresultaten, verbeterde concentratie, gedragsverandering en afname pestgedrag te verkrijgen, door middel van speciale lessen en de toepassing hiervan in de dagelijkse schoolpraktijk. De opleiding is op een feestelijke manier afgesloten met het uitreiken van certificaten.
Jaarlijks volgen alle leerkrachten een studiedag over de Kanjertraining.

Kanjerlessen voor alle leerlingen
In de Kanjer­training leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken. In elke groep wordt lesgegeven vanuit de Kanjertraining.

De Kanjerlessen worden in alle groepen gegeven en zij zijn aangepast aan het niveau van de leerlingen. In rollenspellen worden situaties uitgespeeld, waarbij de kinderen zich bewust worden van het gedrag van de “aapjes”, “pestvogels”, “konijntjes” en “tijgers”. Deze gedragstypes worden hieronder uitgelegd.

Een belangrijk element zijn de vertrouwensoefeningen, waarbij kinderen leren op elkaar en zichzelf te vertrouwen.

Kanjerafspraken
In de hele school hanteren we dezelfde Kanjerafspraken. Deze afspraken zijn:
– We vertrouwen elkaar
– We helpen elkaar
– Niemand speelt de baas
– Niemand lacht uit
– Niemand doet zielig

De bijbehorende gedragstypes staan hier uitgelegd.

Wil je meer weten over het doel van de Kanjertraining? Dat lees je hier!

Meer info is te vinden op: http://www.kanjertraining.nl/. Natuurlijk kun je je vragen ook op school stellen. De leerkrachten zullen graag meer informatie geven.