De MR vergadert 6 x per schooljaar.

De vergaderdata voor schooljaar 2022-2023 zijn:

  • dinsdag 4 oktober 2022

Tijdens deze 1e vergadering van het schooljaar worden de overige data vastgesteld. 

De notulen van de vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij de voorzitter of bij de secretaris.

U bent van harte welkom om als toehoorder bij een MR-vergadering aan te sluiten.
Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u contact met de voorzitter of met de secretaris.

Tijdens de 1e vergadering van het schooljaar worden de taken binnen de MR verdeeld. Tot die tijd kunt u contact opnemen met de MR met het volgende mailadres: mr@petrushv.nl

Voorzitter:
Secretaris: