Weer naar school

RedactieGeen categorie

De zomervakantie is voorbij. Iedereen mag gelukkig weer naar school. We hebben allemaal weer zin om lekker te spelen, te werken en te leren. Het team wenst iedereen een heel fijn schooljaar toe!

Helaas is de corona nog niet voorbij. Daarom zijn er nog steeds extra regels en enkele aangepaste werkwijzen. Deze zijn via de nieuwsbrief naar alle ouders gestuurd.

 • Voor kinderen vanaf groep 3 en leerkrachten geldt dat zij thuisblijven:
  • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
  • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
 • Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:
  • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
  • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
  • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
 • De regels over brengen en halen blijven gelijk. Dus zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school, geen wachtende auto’s in de Bekkampstraat, ouders blijven buiten het schoolplein. Kinderen komen zelf het plein op en gaan zelf naar binnen.
 • Trakteren kan na de zomervakantie wel weer. Kies hierbij voor voorverpakte traktaties. Graag in overleg met de leerkracht. Het is niet de bedoeling dat kinderen die in de coronatijd niet konden trakteren, dit nog inhalen.
 • De koelkasten op school kunnen weer gebruikt worden. Lunchbekers met een melkproduct kunnen hierin bewaard worden.
 • Ouders blijven voorlopig zoveel mogelijk buiten de school. Oudergesprekken, die nodig zijn, zullen na 14.30 uur ingepland worden. Zoals bekend, zijn de eerste 10-minutengesprekken dit schooljaar al na zes weken. Hopelijk kunnen deze op school plaatsvinden zonder aangepaste regels. Gesprekken met ouders met corona-gerelateerde klachten vinden online of telefonisch plaats.
 • Omdat ouders helaas zoveel mogelijk buiten de school moeten blijven, is een hoofdluiscontrole niet mogelijk. Daarom vragen we iedereen om zelf extra goed te letten op de eventuele aanwezigheid van hoofdluis.
 • Een kennismakingsavond is helaas niet mogelijk met de 1,5 meter richtlijn. De informatie zal schriftelijk verstrekt worden. Wij vinden dit heel jammer, maar dit is nu even de werkelijkheid.

De bijbehorende brief van Keender staat ook hier: Brief ouders opstart scholen na de zomervakantie 2020