De Petrusschool is de enige basisschool in Hengevelde. Vrijwel alle kinderen uit Hengevelde en (ruime) omgeving bezoeken deze school.
Op dit moment bezoeken ongeveer 200 leerlingen onze school.

Dit jaar hebben wij 9 groepen op de Petrusschool:

groep 1/2 a
groep 1/2 b
groep 3
groep 4
groep 4/5
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

De leerkrachten plaatsen regelmatig in de ouderapp Parro foto’s en andere belangrijke klassenzaken.
Via de mail ontvangen de ouders de nieuwsbrief van juf Annemieke.