Leden van de MR

Oudergeleding:

  • Henk Meijer (voorzitter)
  • Erica Schreijer
  • Manon Semmekrot

Personeelsgeleding:

  • Anne ten Heggeler (secretaris)
  • Maaike Oostendorp
  • Romy ter Elst