In onze visie spreken wij over samenwerken met onze leerlingen en hun ouders, in een sfeer van respect, veiligheid en geborgenheid.
Ouders en school staan daarbij naast elkaar. Beiden zijn deskundig vanuit hun eigen kennis en ervaringen met het kind en het onderwijs. Vanuit dit gegeven willen we met elkaar in gesprek gaan om ervoor te zorgen dat het kind op de Petrusschool zich veilig en geborgen voelt en die aandacht krijgt die het nodig heeft.

Met behulp van ouders kunnen we de leerlingen iets extra’s bieden op school. Op onze school zijn er vele voorbeelden van activiteiten die mede mogelijk worden gemaakt door ouders. Wij waarderen deze inzet van ouders heel erg. Daarnaast merken we ook dat ouders het fijn vinden om op deze manier betrokken te kunnen zijn bij het onderwijs van hun kinderen.

Binnen Keender is de visie op educatief partnerschap als volgt opgesteld:
Samen kun je meer dan alleen!

Alle Keenderscholen werken handelingsgericht. Vanuit deze keuze willen wij educatief partnerschap vormgeven. Op deze wijze willen we met elkaar zorgdragen voor de zo optimaal mogelijke ontwikkeling van iedere leerling. Bij deze wederzijdse betrokkenheid wordt uitgegaan van ieders rol en verantwoordelijkheid binnen een sfeer van respect, veiligheid, open communicatie en vertrouwen.
Vanuit wederzijdse betrokkenheid van ouders en school willen wij uiteindelijk optimale omstandigheden realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daartoe gaan ze met elkaar in gesprek en werken ze zoveel mogelijk samen.