In schooljaar 2020-2021 hebben we de leerlingen van groep 8 gevraagd om de school in beeld te brengen. Dat hebben zij met deze filmpjes gedaan:

Wil je als ouder een gesprek voordat jullie je kind aanmelden, dan kan dat uiteraard. Jullie kunnen hiervoor met Annemieke Bloemink, directeur van de school, een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak kun je op maandag t/m donderdag bellen, tel. 0547-333420 of mailen naar a.bloemink@keender.nl

Om jullie kind aan te melden, kun je het aanmeldingsformulier invullen. Het ingevulde en ondertekende formulier mag in de brievenbus van school gestopt worden. Natuurlijk mag een oudere broer of zus of een ander schoolgaand kind het ook op school afgeven.

Voor de schoolplanning is het belangrijk, dat alle aanmeldingen voor 1 mei a.s. binnen zijn.

Verdere informatie:

Leerlingen van een andere basisschool

Ouders die hun kind(eren) door verhuizing of om andere redenen tijdens hun basisschooltijd op de Petrusschool willen aanmelden, maken hiervoor een afspraak met de directie. Er volgt dan een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen ouders aangeven hoe de schoolloopbaan en ontwikkeling van hun kind(eren) tot nu toe verlopen is.

Na dit gesprek zal er contact worden opgenomen met de school van herkomst. Met behulp van deze gesprekken vormen we een beeld van de ontwikkeling van de leerling.

Alle verzamelde informatie wordt besproken in het team, waarna een afweging wordt gemaakt of wij aan de onderwijsbehoeften van deze leerling(en) kunnen voldoen.

Van leerlingen die afkomstig zijn van een andere basisschool en die bij ons worden ingeschreven ontvangen we, naast de uitschrijvingverklaring van de vorige school, een onderwijskundig rapport. Als zaken ons niet duidelijk zijn, nemen we contact op met de betreffende school, zodat een goede opvang op onze school bevorderd wordt.