Als school werken wij planmatig. Ook willen wij graag verantwoording afleggen over datgene wat wij doen en gedaan hebben.

Iedere vier jaar stellen we een schoolplan op, met daarin de hoofdlijnen van onze ontwikkelingen in die periode. Dit schoolplan wordt uitgewerkt in een jaarplan, waarin concrete doelstellingen staan. In het jaarverslag wordt jaarlijks weergegeven, in hoeverre de doelen van het voorgaande jaar gerealiseerd zijn. Bij het opstellen van het schoolplan en jaarplan zijn zowel het team als de MR betrokken.

Binnen Keender is in 2016 gestart met het afnemen van interne audits. Door kritisch naar elkaars scholen te kijken, kunnen we een kwaliteitsslag slaan. Op 24 november 2016 is op de Petrusschool een audit afgenomen.  Het verslag van deze eerste audit staat hier. Op 3 april 2019 was er weer een audit, dit keer een audit-light. De verslag van de terugkoppeling is hier te lezen. We zijn trots op het positieve beeld, dat het auditteam gekregen heeft van onze school. Ook zien we kansen om de ontwikkelpunten op te pakken en verder vorm te geven.