Als school vinden wij het belangrijk dat wij jullie zo goed mogelijk proberen te informeren.
Informatie over praktische zaken vinden jullie onder dit kopje.

Informatie die te privacygevoelig is (zoals bijv. adres-/telefoongegevens, individuele resultaten, volledige namen van leerlingen, evt gekoppeld aan foto’s), wordt niet gepubliceerd.

Mis je informatie? Heb je tips over deze site?
Mail het dan gerust naar Annemieke of naar Maaike. Even langskomen mag natuurlijk ook!