Op de Petrusschool gaan mensen intensief met elkaar om. Wij vinden samenwerking tussen leerkrachten en ouders heel belangrijk. Daarbij mogen natuurlijk verschillen van mening aanwezig zijn. Soms kunnen zelfs botsingen ontstaan. In de meeste gevallen kan dit in onderling overleg opgelost worden. Soms lukt dit echter niet. Dan is het goed dat er een klachtenregeling is.

Indien ouders een probleem ervaren, gaan zij hierover in gesprek met de groepsleerkracht. Meestal lukt het om samen tot een oplossing te komen. Mocht dit echter niet lukken, dan kunnen jullie contact opnemen met de interne vertrouwenspersonen (Miranda Bruns en Joyce Molenveld) of de directeur van de school (Annemieke Bloemink). Er zullen dan één of meerdere gesprekken volgen, om samen te komen tot een goede oplossing.

In een heel enkel geval blijft een klacht of probleem ook na gesprekken bestaan.

Heb je met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kun je als ouder of leerling contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Stichting Keender.

Externe vertrouwenspersonen primair onderwijs:

Vanuit het buro Overbeek is mevr. Lindy Lentfert de externe vertrouwenspersoon voor Stichting Keender. Mevr. Lentfert is te bereiken via e-mail: Lindy@burooverbeek.nl of via het mobiele nummer: 06-15474067

Mocht het contact met de externe vertrouwenspersoon niet leiden tot een voor jullie acceptabele oplossing, dan kan er een klacht ingediend worden over een beslissing of het gedrag van betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijk Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) Postbus 82324,  2508 EH Den Haag.

Zo’n klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde zaken te verbeteren of anders aan te pakken. Je dient de klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van de commissie. Meer informatie over de verdere procedure vindt u op www.gcbo.nl

 

 

Voor die situaties geldt een klachtenregeling, die opgesteld is door het bevoegd gezag van Keender.