Samen werken aan de toekomst!logo met motto

Onze visie is:
* We willen een school zijn, waar ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
* We bieden ondersteuning waar het moet en laten kinderen zelfstandig waar het kan.
* We willen kinderen laten groeien op zowel sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch als creatief vlak.
* Dit gebeurt in een sfeer van respect, veiligheid en geborgenheid, samen met onze leerlingen en hun ouders.

Ons motto is: Samen werken aan de toekomst!
In dit motto staan twee onderdelen die voor ons zeer belangrijk zijn: samen werken en de toekomst.

Samen werken
Op onze school werken veel mensen samen, allemaal in het belang van de ontwikkeling van de leerlingen. Om dit te realiseren in een sfeer van respect, veiligheid en geborgenheid, wordt er gewerkt volgens de Kanjertraining.

Binnen onze school vinden wij samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten heel belangrijk.
Hierbij is iedereen vanuit zijn eigen rol gelijkwaardig. Leerlingen kunnen vaak zelf aangeven waar hun onderwijsbehoeften liggen.
Ouders geven hier vanuit hun ervaring hun visie op. De leerkracht kan aangeven waar mogelijkheden en grenzen binnen de groep en binnen onze school liggen.
Door deze samenwerking is er de mogelijkheid om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van alle betrokkenen.

De toekomst
Wij willen leerlingen voorbereiden op de toekomst.
Kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn, bieden wij de leerlingen binnen het onderwijs zoveel mogelijk aan.
Deze kennis en vaardigheden zijn op verschillende vlakken: zowel op sociaal, emotioneel, cognitief, motorisch als creatief vlak.

Naast deze voorbereiding op de toekomst, zijn wij ons ook bewust van het feit dat onze leerlingen samen de toekomst vorm zullen geven.
Om dit op een goede manier te kunnen doen, hebben onze leerlingen, de volwassenen van de toekomst, ook vaardigheden nodig.
Binnen het onderwijs willen wij de leerlingen hierop voorbereiden.