De Petrusschool is de enige basisschool in Hengevelde. Vrijwel alle kinderen uit Hengevelde en (ruime) omgeving bezoeken deze school.
Op dit moment bezoeken ongeveer 180 leerlingen onze school.Dit jaar hebben wij 8 groepen op de Petrusschool:

groep 1/2 a
groep 1/2 b
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6
groep 7
groep 8

De leerkrachten plaatsen regelmatig in de ouderapp Parro foto’s en andere belangrijke klassenzaken.
Via de mail ontvangen de ouders de nieuwsbrief van juf Annemieke.