Wie zijn we?
De ouderraad van de Petrusschool bestaat uit twaalf ouders van leerlingen van de Petrusschool.

Wat is ons doel?
We proberen de samenwerking te bevorderen tussen de ouders, de schoolleiding, het team en het bestuur.

Wat doen we?
We vertegenwoordigen de belangen van ouders en leerlingen
We zorgen voor uitwisseling van belangrijke onderwerpen tussen ouders en team
We regelen diverse activiteiten in en rondom school, zoals: de wandelvierdaagse, de kerstmarkt, de boer op en het paasontbijt.

Vergaderingen:
Er wordt ongeveer 10 keer per jaar vergaderd. Bij de vergaderingen is ook de directeur aanwezig. Bepaalde punten/problemen kunnen zodoende direct met het team besproken worden.

Wat hopen we?
We hopen op veel reactie van jullie kant. We zijn er o.a. voor om de belangen van jullie en jullie kinderen te behartigen. Dus als er iets niet duidelijk is, of er is een probleem, of je hebt een leuke suggestie neem dan vooral contact met ons op.

Vrijwillige ouderbijdrage
Ieder gezin betaalt jaarlijks aan de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de presentatie van de jaarcijfers (jaarvergadering). Van deze ouderbijdrage worden o.a. activiteiten voor de leerlingen georganiseerd. Daarnaast kan iedere leerling, dankzij deze ouderbijdrage, gebruik maken van de bibliotheek op school. Wij vragen alle gezinnen om een machtigingsformulier in te vullen voor het innen van deze ouderbijdrage. Is dit niet mogelijk, dan kun je dit doorgeven aan de penningmeester van de ouderraad of aan de directie van school. Wanneer er wijzigingen zijn in het bankrekeningnummer moet een nieuw machtigingsformulier ingevuld worden.