Onderwijs
Nieuws
Kalender

MAAND ARCHIEF

Aanmelden nieuwe leerlingen

Ouders van kinderen, die in het komende schooljaar vier worden, zijn van harte welkom om hun kind aan te melden op school.

Ouders kunnen zelf een afspraak maken met Dineke Hek (directeur van de school) voor een kennismakingsgesprek en een korte rondleiding door de school. Deze gesprekken vinden bij voorkeur onder schooltijd plaats, zodat ouders kunnen zien, hoe er op school gewerkt wordt.

Inschrijven kan ook op de inschrijfavond. De inschrijfavond is op 26 februari 2020. De school is dan open van 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens de inschrijfavond is er voor nieuwe ouders de mogelijkheid voor een eerste, korte kennismaking en voor het bezichtigen van de school.

Inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar ontvangen we graag voor 1 april.

Verdere informatie:

 

Leerlingen van een andere basisschool

Ouders die hun kind(eren) door verhuizing of om andere redenen tijdens hun basisschooltijd op de Petrusschool willen aanmelden, maken hiervoor een afspraak met de directie. Er volgt dan een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen ouders aangeven hoe de schoolloopbaan en ontwikkeling van hun kind(eren) tot nu toe verlopen is.

Na dit gesprek zal er contact worden opgenomen met de school van herkomst. Met behulp van deze gesprekken vormen we een beeld van de ontwikkeling van de leerling.

Alle verzamelde informatie wordt besproken in het team, waarna een afweging wordt gemaakt of wij aan de onderwijsbehoeften van deze leerling(en) kunnen voldoen.

Van leerlingen die afkomstig zijn van een andere basisschool en die bij ons worden ingeschreven ontvangen we, naast de uitschrijvingverklaring van de vorige school, een onderwijskundig rapport. Als zaken ons niet duidelijk zijn, nemen we contact op met de betreffende school, zodat een goede opvang op onze school bevorderd wordt.

CONTACT

Petrusschool
Bekkampstraat 49
7496 AH Hengevelde
Tel: 0547 - 33 34 20
Verstuur mail

facebookYouTube